اصغر پتگر - ۱۳۲۱- (رنگ و روغن، ۴۸*۴۳)

Download Image 
اصغر پتگر - ۱۳۲۱- (رنگ و روغن، ۴۸*۴۳)

اولين كلاس آزاد نقاشي در ايران - از زندگینامه (ا-پتگر)
"او در عین حال که حرمت استادان را پاس می داشت، از نظام آموزشی و شیوهٔ تدریس محافظه کارانهٔ آن ها چندان خرسند نبود، لذا به محض دریافت مدرک لیسانس به اتفاق برادرش جعفر، اولين  كلاس آزاد نقاشي در ايران را درخيابان نادری- کوچه نوبهار- در سال۱۹۴۰ -۱۳۱۹ پايه‌گذاري كرد، که بعدها محل دیدار بسیاری از هنرمندان از جمله : اسماعیل آشتیانی، علی‌ اکبر صنعت زاده، حسین خان شیخ، صادق چوبک، منوچهر ویشکایی، وارطانیان، منوچهر شیبانی، جلیل ضیاپور، جعفر شریعتمداری (درویش)، صادق هدایت، نوشین، سیمین بهبهانی‌، سیمین دانشور، رهی‌ معیری،  پروین اعتصامی، شین پرتو، شهریار، نیما، و بزرگ علوی شد. به علت حضور او به عنوان معلم در هنرستان بانوان، دختران تهرانی به آموزشگاه آزاد او هجوم آوردند. کارگاه او را نیز اولین کلاس آزاد نقاشی بانوان در ایران می‌دانند؛
و با توجه به سال تأسیس (۱۳۱۹) او را باید از جمله اولین خدمت گزاران به فرهنگ بانوان در ایران جدید دانست."

Impressions