اصغر پتگر - ۱۳۲۲- رنگ و روغن، (۵۱*۶۸)

Download Image 
اصغر پتگر - ۱۳۲۲- رنگ و روغن، (۵۱*۶۸)

(ا-پتگر) در این خانه زندگی‌ میکردند. پنجره در آن طرف حیاط،
محل زندگی‌ خود صاحب خانه بوده است.
(کلکسیون موزه کمال الملک)

Impressions