اصغر پتگر -  ۱۳۲۰-۲۵- تبریز، بازار صاحب الامر (رنگ و روغن ۱۸۰*۱۲۰)

Download Image 
اصغر پتگر - ۱۳۲۰-۲۵- تبریز، بازار صاحب الامر (رنگ و روغن ۱۸۰*۱۲۰)

(ا- پتگر) پراکنده به مدت ۵ سال روی این تابلو کار کرده اند. بین ۱۳۱۲-۱۴ تا ۱۳۱۸ که اصغر در مدرسه صنایع مستظرفه تهران درس میخواند، هر سال تابستان همراه با جعفر برادرشان به تبریز و خانواده‌شان سر می‌زدند. (تابلوی محله گازران تبریز هم در طی‌ این سفر‌ها تحقیق و به تصویر کشیده شده است). ظاهراً (ا- پتگر) از حدود ۱۳۲۲-۲۳ دیگر به تبریز بازنگشتند (تا ۱۳۴۷ که با ایراندخت ستوده آخرین سفرشان به تبریز- و اولین سفر ایراندخت به آنجا- را انجام دادند .)در حقیقت آثار بازار صاحب الامر و محله گازران، دیر تر در طی‌ دهه ۲۰ تکمیل شدند. او برای ساخت این تابلو‌ها از عکس‌های تحقیقاتی‌ که می‌گرفت، اتود ها، و دیرتر با اضافه کردن نقش‌های آدم‌های اطرافشان- و گاهی‌ اعضای خانواده- آنها را تکمیل می کردند.بطور مثال زنی‌ که با چادر سیاه در مرکز تابلو دیده میشود، ایراندخت ستوده (همسر نقاش) است.

Impressions