اصغر پتگر - ۱۳۲۳- محله گازران – تبریز (رنگ و روغن، ۱۱۰*۸۲)

Download Image 
اصغر پتگر - ۱۳۲۳- محله گازران – تبریز (رنگ و روغن، ۱۱۰*۸۲)

(ا- پتگر) پراکنده به مدت ۵ سال روی این تابلو کار کرده اند.
بین ۱۳۱۲-۱۴ تا ۱۳۱۸ که او در مدرسه صنایع مستظرفه تهران درس میخواند، هر سال تابستان همراه با جعفر برادرشان به تبریز و خانواده‌شان سر می‌زدند.
(تابلوی بازار صاحب الامر هم در طی‌ این سفر‌ها تحقیق و به تصویر کشیده شده است). ظاهراً (ا- پتگر) از حدود ۱۳۲۲-۲۳ دیگر به تبریز بازنگشتند، تا ۱۳۴۷
که با ایراندخت ستوده آخرین سفرشان به تبریز- و اولین سفر ایراندخت به آنجا- را انجام دادند.
در حقیقت آثار محله گازران و بازار صاحب الامر، دیر تر در طی‌ نیمه اول دهه ۲۰ تکمیل شدند. او برای ساخت این تابلو‌ها از عکس‌های تحقیقاتی‌ که می‌گرفت،
اتود ها، و دیرتر با اضافه کردن نقش‌های آدم‌های اطرافشان- و گاهی‌ اعضای خانواده- آنها را تکمیل میکردند بطور مثال ۲ پسر بچه که در حال بازی هستند،
فرزندانش، نامی‌ و نیما هستند.

Impressions