اصغر پتگر - ۱۳۱۷- اتود (آبرنگ،۲۲ *۲۹)

Download Image 
اصغر پتگر - ۱۳۱۷- اتود (آبرنگ،۲۲ *۲۹)

تبریز - به احتمال زیاد این آبرنگ اتودی برای بازار صاحب الامر بوده است. در آن زمان ایشان با جعفر برادرشان در تهران درس نقاشی میخواندند،
ولی‌ هر سال تابستان‌ها به تبریز و خانواده‌شان سر می‌زدند. تابلوی محله گازران تبریز هم در طی‌ این سفر‌ها تحقیق و به تصویر کشیده شده است.

Impressions