اصغر پتگر - ۱۳۲۵ - بدون عنوان (رنگ و روغن، ۴۵.۵*۳۶.۵)

Download Image 
اصغر پتگر - ۱۳۲۵ - بدون عنوان (رنگ و روغن، ۴۵.۵*۳۶.۵)

طبیعت سازی اصطلاحی بود که (ا- پتگر) – و دیرتر نامی‌ و نیما- برای اینگونه مواقع که نقاش برای نقاشی به طبیعت میرود، به کار می‌بردند.
ولی‌ تفاوت این تابلو- و ۲ تابلوی دیگر از (ا- پتگر)- با دیگر طبیعت سازی‌ها این است که همراه با نقطه دید نقاش، خود او نیز در اثر دیده میشود.
در این تابلو نقاش نقاشی شده، نقاش گوهر پی‌ نامی‌ ‌ست که از شاگردان و دوستان (ا- پتگر) بوده، در تابلوی ۱۳۱۸ نقاش جعفر پتگر است،
ولی‌ در تابلوی دزاشیب (۱۳۴۲)، نقاش به جز خود، همراهی نداشته.

Impressions